DẠY TỐT, HỌC TỐT

LÀM THEO GƯƠNG BÁC

GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 30-4

THẮP SÁNG NIỀM TIN

LỄ KHAI GIẢNG 2012-2013

TRƯỜNG XƯA DẤU YÊU

NGHE NHẠC

TIẾP SỨC MÙA THI 2012

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến


Nguyễn Hữu Định 0903000669
Tư vấn online qua Yahoo Messenger

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI

  CHỢ NỔI CÁI RĂNG

  --------------HÈ VỀ--------------

  LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013 (BẢN CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRƯỜNG THPT THỚI LAI
  Người gửi: Nguyễn Văn Đông
  Ngày gửi: 19h:14' 30-07-2014
  Dung lượng: 229.5 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  QUỐC HỘI -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------
  
  Luật số: 39/2013/QH13
  Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013
  
  
  LUẬT
  THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
  (SỬA ĐỔI NĂM 2013)
   
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 32/2009/QH12,
   
  CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1
  Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
  Điều 2
  Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.
  Điều 3
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.
  Điều 4
  Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.
  Điều 5
  Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Điều 6
  1. Nguyên tắc thi đua gồm:
  a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
  b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
  2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:
  a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
  b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;
  c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
  d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
  3. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.
  Điều 7
  Danh hiệu thi đua gồm:
  1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;
  2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;
  3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.
  Điều 8
  Các hình thức khen thưởng gồm:
  1. Huân chương;
  2. Huy chương;
  3. Danh hiệu Vinh dự Nhà nước;
  4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;
  5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;
  6. Bằng khen;
  7. Giấy khen.
  Điều 9
  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
  Điều 10
  1. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:
  a) Phong trào thi đua;
  b) Đăng ký tham gia thi đua;
  c) Thành tích thi đua;
  d) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
  2. Căn cứ xét khen thưởng:
  a) Tiêu chuẩn khen thưởng;
  b) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích;
  c) Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.
  Điều 11
  Nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của cá nhân, tập thể được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
  Nhà nước dành ngân sách thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích mọi cá nhân, tập thể người Việt Nam và nước ngoài tham gia đóng góp vào Quỹ thi đua, khen thưởng của Nhà nước.
  Điều 12
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
  1. Tuyên truyền, động viên các thành viên của mình và tham gia với các cơ
   
  Gửi ý kiến