MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỚI LAI
Người gửi: Nguyễn Văn Đông
Ngày gửi: 20h:33' 14-05-2012
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 323
Số lượt thích: 0 người
MẪU 01: Dành cho đăng ký HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG “BẰNG KHEN LĐLĐ TP”

CĐ NGÀNH GD TPCẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG THPT THỚI LAI Độc lập-Tự do Hạnh phúc

. . ., ngày . . . tháng . . . .năm 2012

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị. . .(Hình thức khen thưởng) *. . . .
I-Sơ yéu lý lịch.
Họ, tên. . . . . . . . . . . . .sinh ngày. . .tháng. . .năm. . . .Giới tính (Nam, Nữ)
Quê quán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi thường trú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ, đơn vị công tác. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Năm tham gia công tác. . . . . . . . . .
Làm công tác chuyên trách công đoàn từ năm. . . . . ., đã giữ chức vụ . . . . . . . . . . . .
II- Những thành tích tiêu biểu xuất sắc
Những nội dung cơ bản để viết thành tích:
- Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người để viết báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.
- Nếu có sáng kiến, đề xuất thì cần báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện.

III- Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng
- Kê khai những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng của những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng)
Ghi cụ thể từng năm một đã được hình thức, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định.
- Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lí thì cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen (chỉ kê khai cờ thi đua, bằng khen Tổng Liên đoàn, cấp bộ, tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân, Huy chương, danh hiệu danh dự nhà nước mà đơn vị đã được tặng).
(Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng)
Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

Xác nhận của Công đoàn Người viết báo cáo
Ký và ghi họ, tên

MẪU 02: Dành cho NỮ CB-GV-CNV đăng ký DANH HIỆU “HAI GIỎI CĐ NGÀNH” hoặc “HAI GIỎI LĐLĐ TP”

CĐ.NGÀNH GD TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ………………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
PHONG TRÀO THI ĐUA “ HAI GIỎI ” TRONG CB-GV-CNV
năm học 2011- 2012
A.LÝ LỊCH :
1.Họ và tên: ………………………………………. Năm sinh: …………………….
2. Đơn vị: ……………………………………………………………………………
3. Chức vụ Công đoàn : ……………………………………………………………..
4. Công việc chuyên môn: …………………………………………………………
5. Trình độ học vấn: …………………………………………………………………

B. NỘI DUNG BÁO CÁO :
I. “ GIỎI VIỆC TRƯỜNG” :
1/- Công việc chuyên môn :

2/- Công tác Đảng, đoàn thể :

3/- Tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động phong trào do Công đoàn và Ban Nữ công phát động :

II. “ ĐẢM VIỆC NHÀ”:
1.Xây dựng tốt các mối quan hệ gia đình, làng xóm, đồng nghiệp cơ quan :

2. Chăm sóc, nuôi dạy con cái. Được địa phương công nhận “ Gia đình văn hoá ”

III. THÀNH TÍCH THI ĐUA 02 NĂM HỌC QUA ĐÃ ĐẠT:
1.Năm 2009-2010 :

2.Năm 2010-2011 :

IV. THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011